UFABET

อาหารเป็นพิษ นศ. 400 คน รับประทานอาหารกลางวัน ป่วย

อาหารเป็นพิษ นศ. 400 คน รับประทานอาหารกลางวัน ป่วย

IIIT-Basara กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งตามปกติด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนประมาณ 400 คนในปีแรกและปีที่สองของ PUC ล้มป่วยหลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่เสิร์ฟในวิทยาเขตในเขต Nirmal เมื่อวันศุกร์ทันทีที่พวกเขารับประทานอาหารกลางวัน หลายคนก็เริ่มอาเจียนและบางคนก็หมดสติไป เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ให้การรักษาที่ร้านขายยาในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาประมาณ 15 คนที่มีอาการวิกฤตได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเอกชนใน Nizamabad ในจำนวนนี้...

Continue reading...